Usługi firmy REWAJ

 

Firma świadczy kompleksowe usługi elektroenergetyczne w zakresie:

Wykonawstwo

 • Linie kablowe, linie napowietrzne SN, NN.
 • Stacje transformatorowe SN/NN - kontenerowe, słupowe (Foto 1, Foto 2).
 • Rozdzielnic średniego i niskiego napięcia.
 • Przyłączy kablowych oraz napowietrznych SN i nn.
 • Instalacji odgromowej, przepięciowej, wyrównawczej i uziemiającej.
 • Oświetlenia ulic, terenu oraz obiektów.
 • Instalacji elektrycznych 230/400V, sterowania i automatyki w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.
 • Konserwacji stacji transformatorowych - serwis.
 • Budowa dróg dojazdowych i chodników oraz placów z materiałów rozbieralnych (bruk, polbruk).

 

Pomiary elektryczne

 • Rezystancji izolacji.
 • Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - badanie przez oględziny oraz przez próby i pomiary.
 • Skuteczności ochrony przeciwpożarowej.
 • Rezystancji uziemień.

 

Usługi sprzętowe